Wednesday, October 29, 2008

Sản phẩm Basf


Sản Phẩm khác

Sản phẩm Sika

Nhóm 1. Sản phẩm cho sản xuất bê tông

TÊN SẢN PHẨM
MÔ TẢ
QUY CÁCH KỸ THUẬT / CHỨNG CHỈ
NƠI SỬ DỤNG / MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
MẬT ĐỘ TIÊU THỤ LIỀU LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1.1. Sản phẩm cho sản xuất bê tông
Sikament® 163EX Phụ gia siêu hóa dẻo giảm nước cao cấp cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại A & F Dùng để thúc đẩy quá trình ninh kết, đạt cường độ cao sớm và cường độ cuối cùng cao 0.6 - 1.5 lít cho 100kg xi măng
Sikament® NN Phụ gia siêu hóa dẻo giảm nước cao cấp cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại F Dùng để tạo độ chảy lỏng cho bê tông hoặc thúc đẩy quá trình ninh kết, tạo cường độ cao sớm cho bê tông. 0.6 - 2.0 lít cho 100kg xi măng
Sikament® R4 Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại D & G Dùng để duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông trộn sẵn 0.6 - 1.4 lít cho 100kg xi măng
Dãy (SP) Sika Viscocrete® 3000 Phụ gia giảm nước cực cao và kéo dài ninh kết cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại G Dùng như chất siêu hóa dẻo tác động cao trong sản xuất Bê Tông Tự Đầm, Bê Tông Cường Độ Cao, Bê Tông Chất Lượng Cao với tính thi công được kéo dài 0.5 - 1.5 lít cho 100kg xi măng
Dãy (SP) Sika Viscocrete® HE Phụ gia giảm nước cực cao cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại F Dùng như chất siêu hóa dẻo tác động cao trong sản xuất Bê Tông Tự Đầm, Bê Tông Cường Độ Cao, Bê Tông Chất Lượng Cao được sử dụng chủ yếu trong công nghệ đúc sẵn 0.8 - 2.0 lít cho 100kg xi măng
Sikament® 2000 AT Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại G Dùng như một tác nhân làm giảm nước hiệu quả cao và như một hoá chất siêu hóa dẻo có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết cho việc sản xuất bê tông có cường độ cao ở khí hậu nóng 0.6 - 1.5 lít cho 100kg xi măng
Sika® W Phụ gia siêu hoá dẻo chống thấm đa năng cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại D & G hoặc B & D Dùng cho bê tông chống thấm chất lượng cao 0.4 - 1.2 lít cho 100kg xi măng
Plastiment® 96 Phụ gia hoá dẻo giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại A & D Dùng để làm chậm thời gian ninh kết cho bê tông trộn sẵn và duy trì độ sụt lâu dài 0.2 - 0.6 lít cho 100kg xi măng
Plastiment® R Phụ gia hoá dẻo giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại A & D Dùng để làm chậm thời gian ninh kết cho bê tông trộn sẵn và duy trì độ sụt lâu dài 0.2 - 0.4 lít cho 100kg xi măng
Plastiment® BV - 40 Phụ gia hoá dẻo giảm nước cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại A Dùng cho bê tông chất lượng cao 0.3 - 0.6 lít cho 100kg xi măng
Plastocrete ® N Phụ gia hoá dẻo chống thấm cho bê tông Theo tiêu chuẩn ASTM C494 loại A & B Dùng cho bê tông chống thấm 0.3 - 0.5 lít cho 100kg xi măng
Sika ® Pump Chất hỗ trợ bơm đa năng Kết quả thí nghiệm thực hiện tại Việt Nam sẽ được cung cấp khi có yêu cầu Dùng để hỗ trợ việc bơm bê tông ở khoảng cách xa hoặc hỗn hợp bê tông khó bơm 0.2 - 1.0 lít cho 100kg xi măng
Sika ® Aer Phụ gia cuốn khí Theo tiêu chuẩn ASTM C260 Dùng để tăng độ cuốn khí trong bê tông với các lỗ rỗng có kích cỡ như ý và phân bố đều 0.03 - 0.11 lít cho 100kg xi măng
Sikacrete ® PP1 Phụ gia bê tông gốc silicafume Kết quả thí nghiệm thực hiện ở nước ngoài và Việt Nam sẽ được cung cấp khi có yêu cầu Dùng cho bê tông đặc chắc, bền, cường độ cao. Ðồng thời tạo bê tông bền sulphate 5 - 10% theo khối lượng xi măng
1.2. Sản phẩm cho sản xuất bê tông phun
Sigunit® L54 – AF Phụ gia bê tông phun thúc đẩy ninh kết không chứa chất kiềm ở dạng lỏng
Là chất thúc đẩy ninh kết không chứa chất kiềm ở dạng lỏng dùng để thi công bê tông phun 4 - 6% theo khối lượng xi măng
Sigunit® D54 – AF Phụ gia bê tông phun thúc đẩy ninh kết không chứa chất kiềm ở dạng bột
Là chất thúc đẩy ninh kết không chứa chất kiềm ở dạng bột dùng để thi công bê tông phun 4 - 6% theo khối lượng xi măng
1.3. Các sản phẩm hỗ trợ khác
Antisol® - E Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc nhũ tương paraffin Theo tiêu chuẩn ASTM C309 - 81 loại 1 phần A Dùng cho các đường băng, đường cao tốc cần đạt hiệu quả bảo dưỡng cao 4 – 6m2 /lít
Antisol® - S Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc silicate kim loại Ðược thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM C156 Dùng để bảo dưỡng cho các bề mặt ngang hoặc đứng mà sau đó còn thi công các bước kế tiếp 4 – 5m2 /lít
Rugasol F, C Chất làm chậm ninh kết bề mặt bê tông, tạo bề mặt hoàn thiện với cốt liệu nổi
Dùng để tạo bề mặt cốt liệu nổi cho các mục đích trang trí hoặc tạo bề mặt kết nối tốt 0.25 – 0.3 lít/m2
Separsol® Chất tháo dỡ khuôn gốc hydrocabon
Dùng để bôi khuôn cho tất cả các loại ván khuôn để tạo bề mặt bê tông hoàn thiện cao Gỗ: 21m2/lít Kim loại: 42m2/lít

Nhóm 2. Vữa rót / Định vịTÊN SẢN PHẨM
MÔ TẢ
QUY CÁCH KỸ THUẬT / CHỨNG CHỈ
NƠI SỬ DỤNG/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
MẬT ĐỘ TIÊU THỤ LIỀU LƯỢNG KHỐI LƯỢNG RIÊNG
2.1. Vữa rót gốc xi măng
Sikagrout® 212-11/214-11 Vữa rót không co ngót, có thể bơm được Kết quả thử nghiệm thực hiện ở nước ngoài và Việt Nam sẽ đựơc cung cấp khi có yêu cầu Dùng để rót, bơm vữa vào các cột trong các cấu kiện đúc sẵn, móng máy, bệ đường ray, bu lông neo, trụ, cầu, lỗ hổng, khe,… Khoảng 2kg bột tạo 1lít vữa
Sikagrout® 214-11 HS Vữa rót chịu lực, không co ngót đạt cường độ sớm và cuối cùng cao Kết quả thử nghiệm thực hiện ở Việt Nam sẽ đựơc cung cấp khi có yêu cầu Dùng để rót vữa cho những khu vực cần cường độ cao sớm để chịu lực sớm Khoảng 2kg bột tạo 1lít vữa
2.2. Vữa rót gốc nhựa
Sikadur 42 VN Vữa rót gốc nhựa Epoxy 3 thành phần
Dùng để rót cho bản đế gối cầu, bệ máy, neo, bu lông định vị và để trám các lỗ hổng trong bê tông Khối lượng riêng ~ 2.0kg/lít

Nhóm 3. Sửa chữa và Bảo vệ bê tông

TÊN SẢN PHẨM
MÔ TẢ
QUY CÁCH KỸ THUẬT / CHỨNG CHỈ
NƠI SỬ DỤNG / MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
MẬT ĐỘ TIÊU THỤ LIỀU LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG
3.1. Sửa chữa bê tông: Vữa trộn tại công trình
Sika® Latex Phụ gia chống thấm và chất kết nối gốc nhũ tương butadiene styrene cải tiến Kết quả thử nghiệm thực hiện ở nước ngoài sẽ được cung cấp khi có yêu cầu Chất nhũ tương cao su tổng hợp được thêm vào vữa xi măng cho những nơi có yêu cầu chống thấm và kết dính tốt Sika Latex: Nước = 1:1-3 theo thể tích
Intraplast® Z Chất hỗ trợ bơm và giãn nở cho vữa (nước + xi măng) Kết quả thử nghiệm thực hiện ở nước ngoài và Việt Nam sẽ được cung cấp khi có yêu cầu Dùng cho vữa rót vào ống cáp dự ứng lực, đá và neo đất 1 – 2% theo khối lượng xi măng
3.2. Sửa chữa bê tông: Vữa trộn sẵn
Sika Monotop® 610 Vữa kết nối và bảo vệ cốt thép
Dùng để ngăn chặn quá trình ăn mòn cốt thép trong bê tông và là chất kết nối khi sửa chữa bê tông bằng hệ thống Sika Monotop Kết nối: 1.5 – 2.0kg/m2 Bảo vệ: 2.0kg/m2/mm
Sikatop Armatec 110 Epocem® Lớp phủ chống ăn mòn và tác nhân kết nối Kết quả thử nghiệm thực hiện ở nước ngoài Viện thử nghiệm Vật Liệu Xây Dựng LMP, Thụy Sỹ Dùng làm lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn và cacbonat hóa cho bê tông và thép Kết nối: 1.5 kg/m2 Chống ăn mòn: ~ 2.0kg/m2
Sika Mototop® 615 HB Vữa sửa chữa dặm vá gốc polymer có tính thi công cao
Dùng để sửa chữa, có cường độ kết nối cao, làm giảm đáng kể khả năng thẩm thấu của nước và carbondioxide, tăng khả năng kháng dầu và hoá chất 1 bao cho khoảng 17 lít vữa
Sika Mototop® R Vữa sửa chữa dặm vá gốc polymer
Dùng để sửa chữa, có cường độ kết nối cao, làm giảm đáng kể khả năng thẩm thấu của nước và carbondioxide, tăng khả năng kháng dầu và hoá chất 1 bao cho khoảng 13.3 lít vữa
Sika Refit® 2000 Vữa sửa chữa bề mặt bê tông và tạo lớp phủ mỏng đẹp
Dùng để sửa chữa cho các bề mặt bê tông như: các cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cần có bề mặt đẹp Khối lượng thể tích 1.25kg/lít
Sikatop® 121 Vữa kết nối và dặm vá thixotropic polymer cải tiến
Dùng làm lớp phủ bảo vệ, dùng để trám các lỗ hổng, rỗ tổ ong, dùng để kết nối giữa bê tông mới và cũ 2.15 kg/m2 cho độ dày 1mm
Sikagrad® 75 Epocem Vữa trám xi măng - epoxy siêu mịn
Dùng làm lớp trám phủ cho bề mặt bê tông, vữa, đá, lấp đầy các khe và làm phẳng các bề mặt gồ ghề 2.2 - 4.4 kg/m2 cho độ dày 1 -2 mm
3.3. Bảo vệ bê tông
Sika® Aquastop S Chất ngăn cản sự thấm nước gốc siloxane
Dùng làm chất ngăn cản sự thấm nước, có đặc tính thẩm thấu tốt, gốc siloxance, có chứa dung môi, không màu, 1 thành phần, có độ nhớt thấp 0.15 - 0.4 lít/m2 (tùy thuộc vào độ xốp của nền)

Nhóm 4. Củng cố kết cấu

TÊN SẢN PHẨM
MÔ TẢ
QUY CÁCH KỸ THUẬT/ CHỨNG CHỈ
NƠI SỬ DỤNG/ MỤC ÐÍCH SỬ DỤNG
MẬT ÐỘ TIÊU THỤ LIỀU LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG
4.2. Chất kết dính cường độ cao
Sikadur® 731 Chất kết dính nhựa epoxy hai thành phần thixotropic Theo tiêu chuẩn ASTM C881 - 78 loại 1, mục 3, phần B + C Dùng làm chất trám bề mặt và các vết nứt; sửa chữa bê tông, và là chất kết dính mỏng Khối lượng riêng: ~ 1.7 kg/lít
Sikadur® 732 Chất kết nối và lớp bảo vệ gốc nhựa epoxy 2 thành phần Theo tiêu chuẩn ASTM C881 - 78 loại 2, mục 2, phần B + C Dùng để kết nối giữa bê tông mới và bê tông hiện hữu Khối lượng riêng ~ 1.,4 kg/ltr Chất kết nối: 0.,3 – 0.8 kg/m2
Sikadur® 752 Nhựa bơm epoxy 2 thành phần có độ nhớt thấp Theo tiêu chuẩn ASTM C881 - 78 loại 1, mục 1, phần B + C Dùng để bơm và trám các lỗ hổng và các vết nứt cho các kết cấu bê tông như cột, dầm, nền móng, sàn và các kết cấu giữ nước Khối lượng riêng ~ 1.1 kg/lít

Nhóm 5. Trám khe và Kết dính đàn hồi

TÊN SẢN PHẨM
MÔ TẢ
QUY CÁCH KỸ THUẬT / CHỨNG CHỈ
NƠI SỬ DỤNG / MỤC ÐÍCH SỬ DỤNG
MẬT ÐỘ TIÊU THỤ LIỀU LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG
5.1. Chất trám khe bề mặt
Sikaflex® - PRO 3 WF Chất trám khe đàn hồi gốc polyrethane có khả năng co giãn 20% Kết quả cho phép sử dụng với thực phẩm và nhà máy xử lý nước thải Dùng để trám các khe ở những nơi phải tiếp xúc với hóa chất Khối lượng thể tích: 1.3kg/lít
Sika® Primer 3 Chất quét lót cho Sikaflex

~ 150gr/m2
Sikaflex® Construction (J) Hợp chất trám khe Kết quả thử nghiệm thực hiện ở nước ngoài sẽ được cung cấp khi có yêu cầu Dùng để trám khe gốc polyurethane Khối lượng thể tích: 1.4kg/lít
Sikasil® C Alcoxy silicone sealant Applications used to provide Weatherproof adhesive joints between a variety of substratesm Depends on joint size
Sikasil® E Alcoxy silicone sealant Sikasil E is a one part low modulus moisture curing Silicone sealant Sikasil E combines high elasticity and flexibility with excellent adhension to a varyety of non pous substrates and is therefore suitable for glazing and weatherproofing applications on non porous substrates such as Depends on joint si

Nhóm 6. Bảo vệ thépTÊN SẢN PHẨM
MÔ TẢ
QUY CÁCH KỸ THUẬT/ CHỨNG CHỈ
NƠI SỬ DỤNG/ MỤC ÐÍCH SỬ DỤNG
MẬT ÐỘ TIÊU THỤ LIỀU LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG
6.1. Chất bảo vệ thép
Inertol® Poxitar F Lớp phủ gốc epoxy - than đá - dầu công nghệ cao để bảo vệ bê tông và thép Kết quả thử nghiệm thực hiện ở nước ngoài sẽ được cung cấp khi có yêu cầu Dùng làm lớp phủ bảo vệ cho bể xử lý nước thải và kết cấu ngầm 0.3 – 0.5kg/m2 cho mỗi lớp

Nhóm 7. Chống thấm


TÊN SẢN PHẨM
MÔ TẢ
QUY CÁCH KỸ THUẬT/ CHỨNG CHỈ
NƠI SỬ DỤNG/ MỤC ÐÍCH SỬ DỤNG
MẬT ÐỘ TIÊU THỤ LIỀU LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG
7.1. Chất chống thấm rắn chắc
Sikatop® Seal 107 Vữa chống thấm và bảo vệ linh hoạt
Dùng để chống thấm bên trong bể nước uống 1.0 – 2.0kg/m2/lớp
Sikalite® Phụ gia chống thấm cho vữa với tính thi công cao
Dùng cho vữa trát chống thấm 1 – 2% theo khối lượng xi măng
Sika® 102 Vữa xi măng cản nước đông cứng nhanh
Dùng làm chất cản nước đông cứng nhanh, rất hiệu quả để chặn sự rò rỉ do áp lực nước và sự thấm của nước qua vách đá và bê tông Khối lượng thể tích: 2.0 kg/lít khi trộn với 25% nước
7.3. Sản phẩm cho các khe nối (kết cấu giữ nước)
SikaSwell® S – 2 (VP) Keo trương nở khi tiếp xúc với nước để cản nước
Dùng để chặn nước cho các mạch ngừng thi công cho các kết cấu luôn luôn ẩm Xem bảng hướng dẫn kỹ thuật
Sika Hydrotile CJ-Type Băng trương nở để chặn nước
Dùng để chặn nước cho các mạch ngừng thi công trong các kết cấu luôn luôn ẩm
Sika® Waterbars Yellow Băng PVC chống thấm đàn hồi CRD-C572-74, BS 2571, BS 2782, ASTM D412/ D624/ D746 và DIN 18541 phần 2 Dùng để chống thấm cho các khe co giãn
Sika® Waterbars Grey Băng PVC chống thấm đàn hồi CRD-C572-74, BS 2571, BS 2782, ASTM D412/ D624/ D746 và DIN 18541 phần 2 Dùng để chống thấm cho các mạch ngừng thi công

Nhóm 8. Sàn công nghiệp - Hồ nướcTÊN SẢN PHẨM
MÔ TẢ
QUY CÁCH KỸ THUẬT/ CHỨNG CHỈ
NƠI SỬ DỤNG/ MỤC ÐÍCH SỬ DỤNG
MẬT ÐỘ TIÊU THỤ LIỀU LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG
8.1. Chất phủ sàn gốc nhựa
Sikafloor® 2420 Lớp phủ/ lót epoxy đa năng
Dùng để quét lót cho các lớp phủ epoxy kế tiếp trên bề mặt bê tông hoặc nền xi măng, không màu 0.1 – 0.2kg/m2/lớp
Sikafloor® 94 Chất kết dính epoxy đa năng
Dùng để quét lót, làm phẳng & sửa chữa cho các bề mặt bê tông & vữa xi măng có độ thẩm thấu cao trước khi thi công các lớp phủ gốc epoxy hoặc polyurethane Lớp lót: 0.2 – 0.3kg/m2/lớp Vữa: 1.5kg/m2/mm
Sikafloor® 2430 Lớp phủ sàn gốc epoxy đa chức năng cho các bề mặt vô cơ Kết quả thử nghiệm thực hiện ở nước ngoài sẽ được cung cấp khi có yêu cầu Dùng làm lớp sơn phủ có màu cho tường và sàn chịu ma sát vừa và nhẹ 0,15 – 0,2kg/m2
Sikafloor® 2530W New Lớp phủ sàn epoxy có màu, có thể hoà tan trong nước Kết quả thử nghiệm thực hiện ở nước ngoài sẽ được cung cấp khi có yêu cầu Dùng làm lớp sơn phủ có màu cho tường và sàn chịu ma sát vừa và nhẹ 0.15 – 0.2kg/m2
Sikafloor® 7530 Lớp phủ epoxy chống trơn trượt cho nền vô cơ Kết quả thử nghiệm thực hiện ở nước ngoài sẽ được cung cấp khi có yêu cầu Dùng để sơn sàn chống trơn trượt chịu tải trọng thông thường và trung bình nặng, đặc biệt thích hợp cho khu vực luôn tiếp xúc với nước 0.25 - 0.5kg/m2/lớp
Sikafloor® 261 Lớp phủ sàn tự san bằng gốc nhựa epoxy Viện Polymer, Floersheim- Wicker, Ðức Dùng như một hệ thống sơn sàn có màu tự san bằng và/ hoặc dùng như hệ thống sơn rắc cát cho các sàn công nghiệp chịu tải trọng nặng Xem bảng hướng dẫn kỹ thuật
Sikagard® 63N Lớp phủ epoxy kháng hóa chất cao không dung môi ISEGA, Aschaffenburg và EMPA Duebendorf, Ðức Dùng làm lớp phủ kháng mài mòn công nghệ cao cho sàn và tường, có khả năng kháng hoá chất vừa và đậm đặc cho bồn xử lý nước thải, nhà máy sản xuất thuốc và hoá chất 0.25 – 0.5kg/m2/lớp
8.2. Chất phủ sàn gốc epocem
Sikafloor® 81 Epocem Vữa tự san bằng gốc xi măng epoxy LMP, CH-5712 Beinwil am see Dùng làm chất tự san bằng trên sàn bê tông ẩm không có màng chống thấm, lớp dặm vá cho các lớp phủ sàn công nghiệp và sàn epoxy Xem bảng hướng dẫn kỹ thuật
Epocem Primer® Chất quét lót đa năng cho sơn sàn Epocem của Sika
Chất quét lót cho Sikagard 75 Epocem, Sikafloor 81 Epocem 0.15kg/m2
8.3. Chất phủ sàn gốc xi măng
Sikafloor® Chapdur® Chất làm cứng nền rắc khô, không kim loại, có màu
Dùng để gia cố bề mặt sàn và các lớp trát nơi có yêu cầu chống mài mòn cao như nhà máy, kho, bãi đậu xe… 3 – 6kg/m2 (tùy thuộc vào từng loại và yêu cầu của dư án)
Sikafloor®-2 Syn Top Chất làm cứng sàn rắc khô, công nghệ cao
Dùng để gia cố bề mặt sàn và các lớp trát nơi có yêu cầu chống mài mòn cao như nhà máy, kho, bãi đậu xe… 5kg/m2 (tùy thuộc vào từng loại và yêu cầu của dư án)

Nhóm 9. Vật liệu lợp mái - Chống thấm

TÊN SẢN PHẨM
MÔ TẢ
QUY CÁCH KỸ THUẬT/ CHỨNG CHỈ
NƠI SỬ DỤNG/ MỤC ÐÍCH SỬ DỤNG
MẬT ÐỘ TIÊU THỤ LIỀU LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG
9.6. Màng chống thấm gốc bituminous
Sikaproof® Membrane Màng chống thấm bitumen polymer cải tiến gốc nước Theo tiêu chuẩn ASTM D1227 Dùng làm lớp phủ chống thấm cho mặt ngoài của tường nằm dưới đất, mái bằng, khu vực ẩm ướt,… 0.6kg/m2/mm

Đại Bản.Ltd - Specialty chemical division is proudly powered by WordPress

Vật liệu chống thấm

Last updated on Oct 27, 2008

LATEX ACRO

Tác nhân kết nối & chống thấm cho vữa
MÔ TẢ
LATEX ACRO là phụ gia chống thấm cho vữa gốc nhũ tương Acrylic (PVA) cải tiến và được dùng như một tác nhân kết nối bê tông cũ với bê tông mới hoặc vữa trát.
LATEX ACRO cũng được thiết kế như một chất kết [...]


Posted in DB chemical || Comments Off

Phụ gia sợi nano, chống nứt cho vữa xây tô

Last updated on Oct 25, 2008

Plaster - 168
Phụ gia sợi nano, chống nứt cho vữa xây tô
Mô tả :
Plaster - 168 là loại vật liệu mới ứng dụng công nghệ sợi nano, có tác dụng gia cường cho cấu trúc vữa xây tô, bê tông…
Sử dụng :

Chống nứt nẻ bề mặt vữa, bê tông
Tăng cường độ chịu nén
Tăng khả năng [...]


Posted in DB chemical || Comments Off

Đại Bản.Ltd - Specialty chemical division is proudly powered by WordPress

Phụ gia cho xi măng

Last updated on Oct 21, 2008

CEMENTIUM 290LS
Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tu@joboutlets.com
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
_________________________________________________________
Phụ gia làm tăng cường độ trễ - Phụ gia xi-măng hiệu quả cao tuỳ theo nhu cầu
MÔ TẢ
CEMENTIUM 290LS Là một phụ gia làm tăng cường độ trễ [...]


Posted in Basf || Comments Off

Sản phẩm cho công trình ngầm

Last updated on Oct 21, 2008

DELVO® STABILISER
Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tu@joboutlets.com
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
________________________________________________________
Chất phụ gia kiểm soát sự thủy hóa xi-măng
Mô Tả :
Delvo® Stabiliser là chất phụ gia lỏng, có thể sử dụng ngay, dùng để sản xuất bê tông [...]


Posted in Basf || Comments Off

Sản phẩm cho sàn công nghiệp

Last updated on Oct 21, 2008

———————————————–
MASTERFLOW 648CP PLUS
Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tu@joboutlets.com
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
————————————————–
Vữa Epoxy cường độ cao, độ chảy cao, nhiệt độ cao
Mô tả :
MASTERFLOW 648CP PLUS Là loại vữa Epoxy cao cấp, cường độ cao. Sản phẩm gồm 3 [...]


Posted in Basf || Comments Off

Phụ gia cho bê tông và vữa

Last updated on Oct 21, 2008

RHEOMAC SF 100 (TÊN CŨ MB-SF)
———————————————————–
Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tu@joboutlets.com
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 –
Mobile : 0903907563
—————————————————————

Phụ gia khoáng Oxit silic siêu mịn
Mô tả :
RHEOMAC SF 100 là phụ gia khoáng oxit silic siêu mịn, nén chặt và khô, dùng để sản [...]


Posted in Basf || Comments Off

Sản phẩm đặc biệt

Last updated on Oct 21, 2008

———————————————–
RHEOFINISH 202
Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tu@joboutlets.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
———————————————-
Hợp chất gốc dầu chống dính ván khuôn
Mô tả:
Rheofinish 202 là chất chống dính cho mọi loại ván khuôn, ở dạng lỏng [...]


Posted in Basf || Comments Off

Sản phẩm cho sửa chữa

Last updated on Oct 21, 2008

—————————————-
EMACO® 168 PRIMER
Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tu@joboutlets.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
—————————————————
Chất kết dính gốc Acrylic cho bê tông và vữa
Mô tả :
Emaco 168 Primer là một chất lỏng gốc acrylic đồng [...]


Posted in Basf || Comments Off

Sản phẩm chống thấm

Last updated on Oct 21, 2008

MASTERSEAL 590 (Tên cũ WATERPLUG)
Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tu@joboutlets.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
Vöõa cöùng nhanh ñeå chaën nöôùc roø ræ trong beâ-toâng vaø vöõa
MOÂ TAÛ
MASTERSAL 590 laø loaïi vöõa xi-maêng moät [...]


Posted in Basf ||

Tip: Search for English results only. You can specify your search language in Preferences

Search Results

 1. CHỐNG THẤM TT

  - [ Translate this page ]
 2. Màng chống thấm HDPE, Buy from Công ty Cp Thương mại Xây Dựng và ...

 3. Sản phẩm chào bán : Vật liệu chống thấm : Vật liệu xây thô : Thị ...

  - [ Translate this page ]
 4. eBooks - Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại (TCXDVN ...

  - [ Translate this page ]
 5. Welcome to chongthamintoc.com.vn | San pham chong tham | Thiet bi ...

  - [ Translate this page ]
 6. Vải địa kỹ thuật chống thấm HDPE – Wikipedia tiếng Việt

  - [ Translate this page ]
 7. Cam nang Kien truc | Tin tức | Đau đầu chuyện chống thấm!

  - [ Translate this page ]
 8. VnExpress - Cao su lỏng - vật liệu chống thấm động - Cao su long ...

  - [ Translate this page ]
 9. Thanh Nien Online | Chống thấm dột mùa mưa - Chong tham dot mua mua

  - [ Translate this page ]
 10. Công ty Gia Huy

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. CHỐNG THẤM TT

  - [ Translate this page ]
 2. Những bí quyết chống thấm nhà ở (2) | Tu van thiet ke kien truc ...

  - [ Translate this page ]
 3. Khoahoc.com.vn - Vật liệu chống thấm phù hợp với Việt Nam - Khoa ...

  - [ Translate this page ]
 4. CÔNG TY HÓA BÁCH KHOA

  - [ Translate this page ]
 5. Ong nhua ruot ga Courant Vietnam - Ống PEX - Chống thấm tuyệt đối

  - [ Translate this page ]
 6. Chống thấm dột mùa mưa

  - [ Translate this page ]
 7. Nhận thi công chống thấm sửa chữa nhà trang trí nội ngoại thất ...

  - [ Translate this page ]
 8. Tin chuyen nganh

  - [ Translate this page ]
 9. VnExpress - Sơn Victalastic chống thấm hiệu quả - Son Victalastic ...

  - [ Translate this page ]
 10. 4shared.com - document sharing - download Lựa chọn giải pháp chống ...


Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. Can not connect to database, please contact to webmaster, thank you!

 2. THIET KE XAY DUNG

  - [ Translate this page ]
 3. Giấy chống thấm từ moa _ Tin tức - sự kiện

  - [ Translate this page ]
 4. Sơn chống thấm | Sản phẩm, giá cả, thông tin về Sơn chống thấm

  - [ Translate this page ]
 5. Chất chống thấm bền vững theo vật liệu - Shopping cùng DOOL ...

  - [ Translate this page ]
 6. HASMEA - HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ HÀ NỘI - Sơn chống ...

  - [ Translate this page ]
 7. Website chuyen nganh xay dung - Chống thấm bằng... nước!

  - [ Translate this page ]
 8. Sika - Basf - Grace - Please Call: 0903 907 563

  - [ Translate this page ]
 9. Vật liệu chống thấm - Diễn đàn Cà Mau

  - [ Translate this page ]
 10. CauDuongCang - Nghiên cứu đánh giá khả năng chống thấm của Dầu rái

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. kientrucvn.net - ASIMAX - Vật liệu chống thấm

  - [ Translate this page ]
 2. Raovat123.com » Sửa chữa, bảo trì - CHỐNG THẤM, CHỐNG DỘT - tin ...

  - [ Translate this page ]
 3. Chống Thấm Kết Cấu - Grace Construction Products - Vietnam ...

  - [ Translate this page ]
 4. - chống thấm chuyên nghiệp hiệu quả cao- RAOVAT.VN - Mua bán ...

  - [ Translate this page ]
 5. VietNamNet - Vật liệu chống thấm phù hợp với Việt Nam

  - [ Translate this page ]
 6. Bệnh viện chống thấm dột - rao vat Toan quoc | RongBay.com

  - [ Translate this page ]
 7. Dra trải chống thấm Snoopy | Dra trai chong tham Snoopy

  - [ Translate this page ]
 8. BaamBoo-Bản Địa | Chống thấm

  - [ Translate this page ]
 9. SGGP Online- Giải pháp chống thấm, dột

  - [ Translate this page ]
 10. Sửa chữa Bảo trì | Chống Thấm và sửa chữa nhà chuyên nghiệp hiệu ...

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. Dai hoc Xay dung - University of Civil Engineering - Chống thấm ...

  - [ Translate this page ]
 2. Yahoo! Hỏi & Đáp - Tư vấn giúp: Có sơn chống thấm bên trong không ...

  - [ Translate this page ]
 3. Thi công chống thấm tầng hầm công trình tổ hợp văn phòng và nhà ở ...

  - [ Translate this page ]
 4. HYSUCA Official Website

  - [ Translate this page ]
 5. Chuyên sửa nhà, chống thấm, chống dột,, Mua ban, rao vat (Raovat ...

  - [ Translate this page ]
 6. Chống thấm dột mùa mưa — Sức Sống Mới

  - [ Translate this page ]
 7. Kinh doanh - Rao vặt - chống thấm & sửa chữa nhà chuyên nghiệp hiệu

  - [ Translate this page ]
 8. Công ty TNHH Hóa Bách Khoa| Chất chống thấm thông dụng BK01

  - [ Translate this page ]
 9. xây dựng và chống thấm chuyên nghiệp hiệu quả cao - GATE RAOVAT

  - [ Translate this page ]
 10. Sử dụng bạt chống thấm HDPE trong nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng - Diễn ...

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. Viện Vật liệu xây dựng

  - [ Translate this page ]
 2. Màng chống thấm HDPE — HPTrade Portal | Cổng thông tin hỗ trợ ...

  - [ Translate this page ]
 3. Chống Thấm Chuyên Nghiệp

  - [ Translate this page ]
 4. Chống thấm móng và phần thân tầng hầm - Diễn Đàn Dự Toán Công Trình

  - [ Translate this page ]
 5. Chống thấm với shell mới - Giá xây dựng - Ngôi nhà Xây dựng ...

  - [ Translate this page ]
 6. Chống thấm cho công trình xây dựng - Mua bán nhà đất, căn hộ, đất ...

  - [ Translate this page ]
 7. Chống thấm khi mưa tới

  - [ Translate this page ]
 8. The Gioi Xay Dung Kien Truc -> Chất chống thấm Intoc: Bền vững ...

  - [ Translate this page ]
 9. chống thấm - BAOMOI.COM

  - [ Translate this page ]
 10. Cần bán nhũ tương cho sản xuất sơn chống thấm và chất chống thấm ...

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. Khoan phụt cao áp tạo tường chống thấm cho nền đập Teesta (Ấn Độ ...

  - [ Translate this page ]
 2. Chống thấm tường - KHOA XD CẦU ĐƯỜNG -|- TRƯỜNG ĐHBK -|- ĐHĐN

  - [ Translate this page ]
 3. Topraovat.com / Giấy in card ( danh thiếp ) chống thấm nước

  - [ Translate this page ]
 4. Tư vấn thiết kế kiến trúc - Chất chống thấm bền vững theo vật liệu

  - [ Translate this page ]
 5. Gamek.vn-Chuột chống thấm Belkin có thể chùi rửa bằng nước

  - [ Translate this page ]
 6. CauDuong.Net - VN Transport Infrastructure Network: Hội thảo KHCN ...

  - [ Translate this page ]
 7. Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam - Chống Thấm

  - [ Translate this page ]
 8. Green Mart - Chống thấm intoc-04

  - [ Translate this page ]
 9. Chống thấm móng tầng hầm - Chong tham mong tang ham - TamThanh.com.vn

  - [ Translate this page ]
 10. KLEMAX TRADING AND SERVICE JOIN STOCK COMPANY

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. Những bí quyết chống thấm nhà ở - Ánh sáng Phương Đông

  - [ Translate this page ]
 2. Công nghệ chống thấm - Công ty Cổ Phần Xây dựng Bảo Tín

  - [ Translate this page ]
 3. Phú Bắc - Chuyên Sửa Chữa Các Công Trình Xây Dựng

  - [ Translate this page ]
 4. TƯ VẤN & THI CÔNG CHỐNG THẤM INTOC -::- Bình Định quảng cáo -::-

  - [ Translate this page ]
 5. VINACONEX MEC - Sản phẩm chống thấm

  - [ Translate this page ]
 6. Chống Thấm Lyrics | 30s.VN | Tìm nhạc, Nghe nhạc, Lời bài hát ...

  - [ Translate this page ]
 7. Chống thấm, xử lý vết nứt trần, tường, bể, WC, tường ngoài, cơi ...

  - [ Translate this page ]
 8. Ga chống thấm của Colourful - Diễn đàn WTT

  - [ Translate this page ]
 9. SỬA CHỮA NHÀ .CHỐNG THẤM, Thuê và cho thuê, DAO VAN LONG, 57/13/7A ...

  - [ Translate this page ]
 10. Sơn nước, sơn dầu, chống thấm - Welcome to the ThienduongVN For All.

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. Điện thoại bọc vỏ chống thấm Golden Shellback - Cổng Thông tin ...

  - [ Translate this page ]
 2. Chống thấm chuyện nói hoài không hết – A360 - Kiến trúc - Phong ...

  - [ Translate this page ]
 3. BaoAn.vn - Handy Drive 2GB ADATA USB 2.0 (chống thấm nước va đập)

  - [ Translate this page ]
 4. Sơn Chống thấm Kova | Son Chong tham Kova

  - [ Translate this page ]
 5. Diễn đàn Sông Hồng - Vải địa kỹ thuật, màng chống thấm hdpe, lưới ...

  - [ Translate this page ]
 6. TP HCM chống thấm & sửa chữa nhà chuyên nghiệp hiệu - Diễn đàn mua ...

  - [ Translate this page ]
 7. Xây dựng Chống thấm Bách Khoa - Muaban, Mua ban, Raovat, Rao vat ...

  - [ Translate this page ]
 8. Nhận thi công chống thấm sửa chữa nhà trang trí nội ngoại thất ...

  - [ Translate this page ]
 9. Sơn chống thấm là gì? - Diễn Đàn Công Nghệ Hóa Học

  - [ Translate this page ]
 10. Túi chống thấm đựng điện thoại và máy ảnh - Diễn đàn câu cá HFC

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. Vữa chống thấm dẻo hai thành phần TamSeal 10F - Vật liệu xây dựng

  - [ Translate this page ]
 2. Chất chống thấm chuyên dụng

  - [ Translate this page ]
 3. Chất chống thấm

  - [ Translate this page ]
 4. Rao vat | phuc.dang's Rao vat | Chống thấm, chống dột chuyên ...

  - [ Translate this page ]
 5. SanphamHOT.COM :: Sản phẩm chống thấm Intoc, sản phẩm mới, dịch vụ ...

  - [ Translate this page ]
 6. Sơn Công Nghiệp, Sơn sàn công nghiệp, Industrial Paint, Sơn sàn ...

  - [ Translate this page ]
 7. 2.Hệ thống chống thấm - Diễn Đàn Xây Dựng Việt Nam

  - [ Translate this page ]
 8. Mùa Hạ Cuối | Diễn đàn | Post 2086 | Xử lý chống thấm nhà dân dụng

  - [ Translate this page ]
 9. Tinh Tế - Điện thoại bọc vỏ chống thấm Golden Shellback

  - [ Translate this page ]
 10. Sơn Polyme - Victalastic: Giải pháp chống thấm hiệu quả cao

  - [ Translate this page ]


Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. Chống thấm cho đời - NHÂN LOẠI ƠI ! - by Bất Hạ Đắc Cách

  - [ Translate this page ]
 2. Hộp chống thấm nước Roman :: Đồ gia dụng - Siêu thị trực tuyến ...

  - [ Translate this page ]
 3. Tư vấn vật liệu xây dựng | Chống thấm với shell mớiTin tức - Kiến ...

  - [ Translate this page ]
 4. Chống Thấm & sửa chữa nhà - chuyên nghiệp hiệu quả - Mua bán rao ...

  - [ Translate this page ]
 5. Giá Sơn chống thấm

  - [ Translate this page ]
 6. SanKinhDoanh.Vn - NHŨ TƯƠNG CHO SẢN XUẤT SƠN CHỐNG THẤM VÀ CHẤT ...

  - [ Translate this page ]
 7. Chống thấm trong xây dựng TL - Đại học Thủy Lợi - Water Resources ...

  - [ Translate this page ]
 8. Chống thấm, xử lý bề mặt - MUA BAN RAO VAT TRUC TUYEN - THONG TIN ...

  - [ Translate this page ]
 9. Đèn ốp trần chống thấm - Leuci - Máy phát điện

  - [ Translate this page ]
 10. Sửa chữa bảo trì » Chống thấm chuyên nghiệp

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. HCM Chống thấm - xây dựng - sửa chữa quang trường - Diễn đàn 1giây

  - [ Translate this page ]
 2. Công nghệ thi công chống thấm tầng hầm nhà cao tầng -

  - [ Translate this page ]
 3. Phân phối phụ gia và chống thấm chuyên nghiệp tại Hải Phòng - Thái ...

  - [ Translate this page ]
 4. Chống thấm cho công trình xây dựng - -|DUTF|-

  - [ Translate this page ]
 5. Vải địa kỹ thuật, màng chống thấm hdpe, bấc thấm - Diễn đàn CETEC

  - [ Translate this page ]
 6. Game 4v® – Vietnamese Love Game RSS Feed | Túi bảo vệ chống thấm ...

  - [ Translate this page ]
 7. Giải pháp chống thấm, dột

  - [ Translate this page ]
 8. Vật liệu chống thấm Cormix - Trung Tam Mua Ban, Dau Gia, Rao Vat ...

  - [ Translate this page ]
 9. Mua Ban Thue - Mua Bán : BỆNH VIỆN CHỐNG THẤM, DỘT, NỨT

  - [ Translate this page ]
 10. Chống thấm - Diễn đàn CADViet

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. Sử dụng mía làm bao bì chống thấm-Niên Giám Nông Nghiệp - Lâm ...

  - [ Translate this page ]
 2. BanMua.vn / BỆNH VIỆN CHỐNG THẤM, DỘT, NỨT

  - [ Translate this page ]
 3. Công Ty Chống Thấm INTOC

  - [ Translate this page ]
 4. ICI Dulux Weathershield Chống Thấm 1L - 125000₫

  - [ Translate this page ]
 5. Techmart Việt nam - Vật liệu chống thấm cho mặt cầu BT và mặt cầu ...

  - [ Translate this page ]
 6. Tấm trải đệm chống thấm Farlin BF-431

  - [ Translate this page ]
 7. Camera màu bán cầu hồng ngoại xoay chiều và chống thấm nước HM ...

  - [ Translate this page ]
 8. Giấy dán tường, Chống thấm, chống rêu mốc.

  - [ Translate this page ]
 9. Kỹ thuật chống thấm mới - Free download software, ebook, film ...

  - [ Translate this page ]
 10. Cam nang Kien truc | Tin tức | Thợ chống thấm đang “chạy sô”!

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. Diễn đàn cuộc sống: BỆNH VIỆN CHỐNG THẤM, DỘT, NỨT

  - [ Translate this page ]
 2. Diễn đàn doanh nhân: Thảm chống thấm xói mòn

  - [ Translate this page ]
 3. Vật liệu chống thấm của Henkel - Polybit (Đức) - Vat tu - thiet bi ...

  - [ Translate this page ]
 4. nguoixaydung.com | Thông tin xây dựng mở rộng | Chống thấm dột

  - [ Translate this page ]
 5. keo dùng chống thấm - Diễn đàn Thế Giới Hoá Học

  - [ Translate this page ]
 6. Chống thấm chuyên nghiệp, chuyên: chống thấm dột trần, tường, bể ...

  - [ Translate this page ]
 7. / Lăn sơn,bả matit,chống thấm,sửa chữa nhà.

  - [ Translate this page ]
 8. Loa không dây chống thấm nước của Grace Audio không chỉ như những ...

  - [ Translate this page ]
 9. V i e t n a m A g e n d a 2 1

  - [ Translate this page ]
 10. Chống thấm công trình, cung cấp hoá chất xây dựng , Mua ban, rao ...

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. ĐỘI THƠ CHUYÊN CHỐNG THẤM ,SƠN,XÂY MỚI,SỬA CHỮA. LÀM ĐẸP HƠN CHO ...

  - [ Translate this page ]
 2. Hóa Chất Xây Dựng, Chống Thấm Sàn & Bê Tông » Chống thấm cho máng xối

  - [ Translate this page ]
 3. HN-Bệnh viện chống thấm dột,nứt - Siêu Mua | Mua là có

  - [ Translate this page ]
 4. Túi chống thấm đựng điện thoại, tiền, thẻ, máy ảnh bỏ túi ...

  - [ Translate this page ]
 5. Chống thấm cho bê tông

  - [ Translate this page ]
 6. Dịch vụ chống thấmchống thấm tầng hầm bằng vật liệu và thiết ...

  - [ Translate this page ]
 7. Cong trinh chong tham

  - [ Translate this page ]
 8. Sử dụng mía làm bao bì chống thấm - - - Ngôi nhà Công nghệ

  - [ Translate this page ]
 9. Màng chống thấm hdpe

  - [ Translate this page ]
 10. Chất Chống Thấm : Thuphahu

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. Son Tong Hop

  - [ Translate this page ]
 2. Sơn Epoxy là gì? Sơn epoxy gốc dầu và Epoxy gốc nước khác nhau cơ ...

  - [ Translate this page ]
 3. Sơn epoxy| Cong ty co phan Sieu Cuong

  - [ Translate this page ]
 4. :<<<<<<<<>>>>>>>>

  - [ Translate this page ]
 5. CHUYÊN THI CÔNG SƠN EPOXY & PHÂN PHỐI SƠN EPOXY CÁC LOẠI - CHUYEN ...

  - [ Translate this page ]
 6. Chào mừng quí khách đến với Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai

  - [ Translate this page ]
 7. Welcome to M.O.I

  - [ Translate this page ]
 8. Bột sơn Epoxy | Sơn, hóa chất xây dựng

  - [ Translate this page ]
 9. Thông tin về Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội (công ty liên kết)

  - [ Translate this page ]
 10. THI CÔNG SƠN EPOXY CHO SÀN (NỀN) BÊ TÔNG NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP ...

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. Sơn Epoxy cho sàn nhà xưởng, shop,và nhà để xe. - Diễn đàn Cà Mau

  - [ Translate this page ]
 2. Raovat123.com » Tìm đối tác kinh doanh - THI CÔNG SƠN EPOXY CHO ...

  - [ Translate this page ]
 3. Thi Công Sơn Epoxy Cho Sàn (nền) Bê Tông Nhà Xưởng - VnEcon.com ...

  - [ Translate this page ]
 4. Topraovat.com / THI CÔNG SƠN EPOXY CHO SÀN (NỀN) BÊ TÔNG NHÀ XƯỞNG ...

  - [ Translate this page ]
 5. SƠN EPOXY SÀN CÔNG NGHIỆP VÀO ĐÂY | SON EPOXY SAN CONG NGHIEP VAO ...

  - [ Translate this page ]
 6. SanKinhDoanh.Vn - CTY CHÚNG TÔI CHUYÊN THI CÔNG SƠN EPOXY SÀN CÔNG ...

  - [ Translate this page ]
 7. Sơn epoxy cho sàn công nghiệp, nhà để xe, Mua ban, rao vat (Raovat ...

  - [ Translate this page ]
 8. Sika - Basf - Grace - Please Call: 0903 907 563: Sơn EPOXY bãi đậu xe

  - [ Translate this page ]
 9. Hỏi về sơn Epoxy - Hỏi gì đáp nấy - TTVNOL.com

  - [ Translate this page ]
 10. Vệ sinh công nghiệp, sơn epoxy - Giá xây dựng - Ngôi nhà Xây dựng ...

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. hóa chất & sơn mika paint - SƠN EPOXY

  - [ Translate this page ]
 2. Sơn Epoxy cho sàn nhà xưởng, shop,và nhà để xe. - Mua bán nhà đất ...

  - [ Translate this page ]
 3. SƠN EPOXY, CHỐNG TẤM CAO.... - SON EPOXY, CHONG TAM CAO.... - Mây ...

  - [ Translate this page ]
 4. CHUYÊN THI CÔNG SƠN EPOXY, XỮ LÝ NỀN SÀN BÊTÔNG mua ban, rao vat ...

  - [ Translate this page ]
 5. Ứng dụng Sơn Epoxy Gốc Nước Thế Hệ Mới trên Bê tông “Tươi” -

  - [ Translate this page ]
 6. SƠN EPOXY-GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO NỀN SÀN - Muaban, Mua ban, Raovat ...

  - [ Translate this page ]
 7. SƠN EPOXY MẶT SÀN CN (VICTA-EP) - Trung Tam Mua Ban, Dau Gia, Rao ...

  - [ Translate this page ]
 8. Sơn Việt - Mỹ

  - [ Translate this page ]
 9. Chuyên thi công sơn Epoxy, xoa nền bêtông, xữ lý vết nứt nền sàn ...

  - [ Translate this page ]
 10. Sơn epoxy sàn nhà công nghiệp - Diễn Đàn Xây Dựng Việt Nam

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. CHUYÊN THI CÔNG SƠN EPOXY, Mua ban, rao vat (Raovat), tim viec ...

  - [ Translate this page ]
 2. Hợp tác kinh doanh | sơn epoxy sàn nhà máy công nghiệp | Rao Vặt ...

  - [ Translate this page ]
 3. THI CÔNG SƠN EPOXY CHO SÀN (NỀN) BÊ TÔNG NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

  - [ Translate this page ]
 4. Chống thấm,sơn epoxy Sika, Basf | Sơn, hóa chất xây dựng

  - [ Translate this page ]
 5. Sơn Epoxy Cho Các Công Trình

  - [ Translate this page ]
 6. Sơn Epoxy, xoa nền bằng Hardener - rao vat Toan quoc | RongBay.com

  - [ Translate this page ]
 7. Mua Ban Thue - Mua Bán : THI CÔNG SƠN EPOXY

  - [ Translate this page ]
 8. Raovat123.com » Đồ gia dụng, nội thất - Sơn dầu Alkyl, sơn Epoxy ...

  - [ Translate this page ]
 9. CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI *TÍN ĐẠI PHÁT* - Hội thảo sơn EPOXY

  - [ Translate this page ]
 10. SanKinhDoanh.Vn - THI CÔNG SƠN EPOXY SÀN CÔNG NGHIỆP

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. Sika - Basf - Grace - Please Call: 0903 907 563: Hệ thống sơn ...

  - [ Translate this page ]
 2. SƠN EPOXY SÀN CÔNG NGHIỆP | SON EPOXY SAN CONG NGHIEP | Xây dựng ...

  - [ Translate this page ]
 3. Sơn Epoxy| Doanh nghiệp Tư nhân Duy Mỹ

  - [ Translate this page ]
 4. Haiphong Paint

  - [ Translate this page ]
 5. Hanoi Chemical & Paint Jointstock Company

  - [ Translate this page ]
 6. Son Tong Hop

  - [ Translate this page ]
 7. CHUYÊN THI CÔNG SƠN EPOXY, Mua ban, rao vat (Raovat), tim viec ...

  - [ Translate this page ]
 8. Rao nhanh, mua ban rao vat, dien thoai di dong, sony ericson,nokia ...

  - [ Translate this page ]
 9. - THI CÔNG SƠN EPOXY CHO SÀN (NỀN) BÊ TÔNG NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP ...

  - [ Translate this page ]
 10. Linh tinh: THI CÔNG SƠN EPOXY CHO SÀN (NỀN) BÊ TÔNG NHÀ XƯỞNG CÔNG ...

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. SƠN EPOXY, XOA NỀN BÊTÔNG mua ban, rao vat, viec lam

  - [ Translate this page ]
 2. [PDF]

  Sơn men phủ sàn chịu mài mòn, độ bóng cao chống thấm chịu áp lực ...

 3. Rao Vat, Mua Ban, Rao Vặt, Mua Bán, Nha dat, Co phieu, Lao Dong ...

  - [ Translate this page ]
 4. mua ban, rao vat, viec lam - Sơn epoxy sàn nhà xưởng công nghiệp

  - [ Translate this page ]
 5. Trang thông tin điện tử - Bộ Xây dựng

  - [ Translate this page ]
 6. CONG HO TRO KINH DOANH: Xuc tien Thuong mai - Dau tu; Quang cao ...

  - [ Translate this page ]
 7. Cty TNHH Asia Paint Việt Nam - yellowpages.vn

  - [ Translate this page ]
 8. SƠN EPOXY nhà máy công nghiệp - Diễn Đàn Xây Dựng Việt Nam

  - [ Translate this page ]
 9. SƠN PHỦ POLYURETHANE NHÃN HIỆU JONA®PU - Sơn Epoxy gốc dầu - Công ...

  - [ Translate this page ]
 10. Hệ Thống Sơn Sàn Công nghiệp | DINH VIET JSC

  - [ Translate this page ]

Google Home - Advertising Programs - Privacy - About Google

Search Results

 1. SƠN SÀN CÔNG NGHIỆP EPOXY

  - [ Translate this page ]
 2. hóa chất & sơn mika paint - Sơn Epoxy Xám Phần B

  - [ Translate this page ]
 3. Công ty CP Sơn Bạch Tuyết - Môi giới, Kiến trúc, Vật liệu xây dựng ...

  - [ Translate this page ]
 4. Sơn Công Nghiệp, Sơn sàn công nghiệp, Industrial Paint, Sơn sàn ...

  - [ Translate this page ]
 5. Thi công sơn epoxy sàn (nền) bê tông công nghiệp - rao vat Toan ...

  - [ Translate this page ]
 6. Sơn Epoxy : sơn sàn cho Nhà Máy xí nghiệp, nhà công nghiệp ...

  - [ Translate this page ]
 7. Raovat.com || Rao La Co Ngay !

  - [ Translate this page ]
 8. Cong ty co phan Sieu Cuong | Sơn epoxy

  - [ Translate this page ]
 9. Hỏi về Sơn dầu - Diễn đàn Thế Giới Hoá Học

  - [ Translate this page ]
 10. Thời gian sống của sơn Epoxy là gì? Cách nhận biết khi sơn chuyển ...

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. Son EPOXY

  - [ Translate this page ]
 2. Hanoi Chemical & Paint Jointstock Company

  - [ Translate this page ]
 3. CÔNG TY TNHH MAI MI 54/3 KP10 -

 4. Siêu thị Vật liệu xây dựng

  - [ Translate this page ]
 5. ..::TANKS::..

  - [ Translate this page ]
 6. EXAYDUNG.COM :: Trung tâm quảng cáo, mua bán giành cho người Việt Nam

  - [ Translate this page ]
 7. NHững thắc mắc thường gặp về sơn (nguồn lấy từ internet) - Mô Hình VN

  - [ Translate this page ]
 8. Trang chủ | Xây dựng - Địa ốc | Vật liệu xây dựng | Công Ty TNHH ...

  - [ Translate this page ]
 9. Sơn Kelly-Moore Việt Nam - Sơn Kelly-Moore có những loại sơn đặc ...

  - [ Translate this page ]
 10. - CUNG CẤP SƠN PU, 2K, NC, SƠN MEN, SƠN EPOXY- RAOVAT.VN - Mua bán ...

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. View Item

  - [ Translate this page ]
 2. Sơn chống rỉ vỏ tàu biển - Diễn Đàn Công Nghệ Hóa Học

  - [ Translate this page ]
 3. Sơn ô tô - Son Duong Star

  - [ Translate this page ]
 4. Siêu thị thông tin xây dựng - Tổng hội xây dựng Việt nam.

  - [ Translate this page ]
 5. Dây chuyền sơn công nghiệp, Thiết bị phun sơn,hóa chất xử lý bề ...

  - [ Translate this page ]
 6. HONG GIA SON CO., LTD - by HONG GIA SON CO., LTD.

  - [ Translate this page ]
 7. SƠN TĨNH ĐIỆN ALKYD MELAMIN S

  - [ Translate this page ]
 8. WEB QUẢNG CÁO: Nhà phân phối Sơn dân dụng và sản xuất Sơn công nghiệp

  - [ Translate this page ]
 9. Viện Bỏng Quốc Gia Việt Nam

  - [ Translate this page ]
 10. Tin tức nhà đất - Tin tuc nha dat

  - [ Translate this page ]

Search Results

 1. Bao HA NOI MOI dien tu

  - [ Translate this page ]
 2. Hệ thống sơn sàn epoxy công nghiệp - Diễn Đàn Dự Toán Công Trình

  - [ Translate this page ]
 3. Thông tin chi tiết KQNC

  - [ Translate this page ]
 4. SDN - Sơn Đồng Nai - Cộng đồng Vietstock

  - [ Translate this page ]
 5. TS.Huỳnh Thị Cúc

  - [ Translate this page ]
 6. Siêu thị hàng chất lượng ...The blog web in Viet Nam , Siêu Thị ...

  - [ Translate this page ]
 7. Sơn epoxy sàn nhà xưởng công nghiệp

  - [ Translate this page ]
 8. Sơn Công Nghiệp, Sơn sàn công nghiệp, Industrial Paint, Sơn sàn ...

  - [ Translate this page ]
 9. HỆ THỐNG SƠN CÔNG NGHIỆP

  - [ Translate this page ]
 10. Trang thông tin điện tử - Bộ Xây dựng

  - [ Translate this page ]